Üdvözöljük a

Egyre gyakoribb a kényszertörlés | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Egyre gyakoribb a kényszertörlés

Szerző: Rudics Judit | 2014. március 20.

A cégbíróság egyre gyakrabban nyúl a kényszertörlés eszközéhez, amelyet korábban csak ismeretlen székhelyű cég esetében lehetett alkalmazni.

2012 augusztusától ezt a korlátozást feloldotta jogalkotó. A kényszertörlési végzés ellen fellebbezni és felülvizsgálati kérelemmel élni nem lehet.

 

A feketelista.hu gazdasági adatbázis szerdai közleménye szerint tavaly a különböző eljárásokat követően 33 610 cég szűnt meg, közülük 17 230 kényszertörléssel. Korábban csak az ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárásban lehetett törölni egy céget, minden más felügyeleti eljárásban a cég megszűntnek nyilvánítása és kényszer-végelszámolása volt a legsúlyosabb szankció. A kényszer-végelszámolások nagy része azonban – a hiányzó vagyon miatt – hosszadalmas felszámolási eljárásokba fordult át. Ezért döntött úgy a jogalkotó, hogy a költséges felszámolás helyett bevezeti az olcsóbb és hatékonyabb kényszertörlés intézményét.

 

A cégbíróság négy esetben rendelheti el a kényszertörlési eljárás megindítását:

(1) ha törvényességi felügyeleti hatáskörben eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja;

(2) ha a cég a végelszámolást három éven belül nem fejezi be, és határidőn belül nem terjeszt elő törlése iránt szabályszerű kérelmet;

(3) ha a cég a végelszámolás általános szabályaira történő áttérést nem hajtotta végre;

(4) ha a cég jogutód nélküli megszűnését előidéző ok következett be, és a végelszámolás lefolytatásának nincs helye. Az eljárást megindító cégbírói végzés felhívást is tartalmaz, miszerint akinek a céggel szemben követelése van, illetve tudomása arról, hogy a cég ellen bírósági vagy más hatósági eljárás van folyamatban, 30 napon belül jelentse be a cégbíróságnak. Annak is bejelentést kell tennie, akinek a cég tulajdonában lévő eszköz, vagyontárgy van birtokában.

 

A kényszertörlési eljárás alatt a társaság vezetése már nem hozhat a cég működésére vagy átalakulására vonatkozó döntést, felelőssége viszont nem ér véget a kényszertörléssel. A ki nem elégített követelés erejéig ugyanis bármely hitelező 90 napon belül keresettel fordulhat a bírósághoz annak megállapítására, kik azok a személyek, akik a kényszertörlést megelőző három esztendőben felelősek voltak a fizetésképtelenség kialakulásáért. A hitelező kérheti, hogy a bíróság kötelezze a cég volt vezetőit a jogos követelése kiegyenlítésére. A felelőtlenül gazdálkodó számára tehát a kényszertörlés így elvileg nem jelenthet menekülési utat, az üzleti élet, a cégvilág viszont várhatóan tisztulhat.

 

A kényszertörlések megindítására vonatkozó információk is folyamatosan követhetők a feketelista.hu oldalon, ahol az érintett társaság neve mellett szerepel címe, adószáma, cégjegyzékszáma, a cégbírósági végzés száma, és megnevezi a határozathozó bíróságot is.

 

Forrás: MTI