Üdvözöljük a

Egyéb szolgáltatások | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Egyéb szolgáltatások

1) Széchenyi kártya regisztráció, Széchenyi forgóeszköz hitel és beruházási hitel előregisztrációja
Igénylés átvétele, feldolgozás, továbbítás.
A szolgáltatás kamarai tagok számára díjmentes, nem kamarai tagok számára 13386 Ft +áfa/db.
Érdekvédelmi vagy társult szervezeti tagok számára 6693 Ft+áfa/db.

 

2) Rendezvényszervezés megbízás alapján
Külső szervezet megbízásából prezentációk, cégbemutatók, termékbemutatók, szakmai rendezvények szervezése, melyek helyszíne a Pécsi Kereskedelmi Központ.
A szolgáltatás ára esetileg, az igénybe vett szolgáltatások összessége alapján kerül meghatározásra.

 

3) Konjunktúra elemzés
A megyei konjunkturális helyzet felmérése évi két alkalommal.
A szolgáltatás díjmentes.

 

4) Gazdasági elemzések
A megyei gazdaság helyzetét feltáró elemzések.
A szolgáltatás díja eseti megállapodás szerint alakul.

 

5) Okmányhitelesítés

  • Származási bizonyítvány hitelesítése
  • A szolgáltatás kamarai tagok számára 5000Ft +áfa/garnitúra, nem kamarai tagok számára 11000Ft +áfa/garnitúra.
  • Kereskedelmi számla hitelesítése
  • A szolgáltatás kamarai tagok számára 5000Ft +áfa/garnitúra, nem kamarai tagok számára 11000Ft +áfa/garnitúra.
  • Aláírás-hitelesítés
  • A szolgáltatás kamarai tagok számára 5000Ft +áfa/garnitúra, nem kamarai tagok számára 11000Ft +áfa/garnitúra.
  • Különféle okmányok hitelesítése
  • A szolgáltatás kamarai tagok számára 5000Ft +áfa/garnitúra, nem kamarai tagok számára 11000Ft +áfa/garnitúra.
  • A fogadó ország kereskedelmi előírásain felüli további példányok biztosítása
  • A szolgáltatás kamarai tagok számára 2000Ft +áfa/példány, nem kamarai tagok számára 4500Ft +áfa/példány.

6) ATA-Carnet hitelesítés

 

 

 

Kamarai tagok számára

Nem kamarai tagok számára

Óvadék

db

áruérték 5%-a

áruérték 10%-a

Láttamozási díj

100000,- Ft-ig

garnitúra

2500Ft +áfa

3800Ft +áfa

200000,- Ft-ig

garnitúra

5000Ft +áfa

7500Ft +áfa

400000,- Ft-ig

garnitúra

10000Ft + áfa

15000Ft +áfa

600000,- Ft-ig

garnitúra

12500Ft +áfa

19000Ft +áfa

1000000,- Ft-ig

garnitúra

19000Ft + áfa

27500Ft +áfa

1000000,- Ft felett minden megkezdett 1 m Ft után

garnitúra

2500Ft +áfa

3800Ft +áfa

Maximum háromszori utazásig alapdíjon felül utanként

garnitúra

2500Ft +áfa

3800Ft +áfa

 

7) Közreműködés építőipari kivitelezők regisztrációjában
Az informatikai háttérrel nem rendelkező vállalkozások regisztrációjának segítése az építési törvényben foglaltak szerint.
A regisztrációs díj megfizetése az MKIK felé történik.

 

8) Dél-Dunántúli Gazdaság gazdasági magazin
Havonta megjelenő gazdasági magazin, a kamarai tagok részére a megye gazdaságáról, üzleti életéről.

 

9) Banner
PBKIK honlapon banner elhelyezése.
A szolgáltatás kamarai tagok számára a banner méretétől függően 20000 – 40000Ft +áfa/hónap, nem kamarai tagok számára 15% kedvezmény.

 

10) Heti elektronikus hírlevél kiküldése az aktuális információkról
Heti aktuális információküldés e-mail formában (adózás, kereskedelemfejlesztési rendezvények, tanfolyamok, üzleti ajánlatok, stb.)
Feliratkozás/leiratkozás: hirlevel@pbkik.hu
A szolgáltatás díjmentes.

 

11) Igazolások, kamarai referencia levelek kiadása
Kamarai tagság igazolása, a kamarai referencia levelek kiadása pályázatokhoz, ill. kereskedelmi kapcsolatokhoz.

Igazolás

Díjazás

MHT tagozati tagság igazolása

díjmentes

Részvétel igazolása PBKIK export tréningen

díjmentes

Részvétel igazolása nemzetközi üzletember találkozón

díjmentes

Igazolás kamarai regisztrációról főtevékenység TEÁOR számával (magyar, német és angol nyelven)

önkéntes kamarai tagok számára díjmentes;

rendezett regisztrációval rendelkező vállalkozások számára 5.000,- Ft + ÁFA

Igazolás kamarai önkéntes tagságról (magyar, német és angol nyelven)

díjmentes

FTV (főtevékenységű) igazolás

(2011. évi CLV. törvény 3. § d) pontja alapján főtevékenységűnek minősülő képzőhely)

(2011. évi CLXXXVII. törvény 42. § (6) bekezdése alapján; gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 2. § h) pontja, 4. § (1) és 9. § e) pontja alapján)

díjmentes

Kamarai garanciavállaláshoz kapcsolódó igazolás

(Szakiskola, szakiskola fenntartója, tanuló vagy – kiskorú tanuló esetén – a tanuló törvényes képviselője)

(2011. évi CLXXXVII. törvény 42. §-ának (1a) bekezdése alapján; gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 2. § h) pontja, 4. § (1) és 9. § e) pontja alapján)

díjmentes

Igazolás mesterlevélről

bruttó 8.000,- Ft

Igazolás a szintvizsga követelményeinek teljesítéséről

díjmentes

Kamarai tagság igazolása

díjmentes

Aláírás hitelesítése közbeszerzési eljárásban

(a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény 69. § (14) bekezdés)

3.000,- Ft + ÁFA

 

12) Oktatás, tanfolyamok, továbbképzések
A KKV akadémia keretében vállalkozások számára releváns képzések, felkészítések és modul rendszerű tréningek szervezése.


Szakmai képzés, szakmai továbbképzés, tanfolyam (olyan, államilag el nem ismert szakmai végzettség megszerzésére irányuló képzés, amely valamely foglalkozás, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul).


Egyéb képzés, tréning (olyan képzés, amely az általános műveltség növelését, megnevezhető szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza, hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához).


Tájékoztató, fórum, klub, workshop (egy, vagy egynéhány összefüggő téma köré szervezett, rövid időtartamú, tájékoztató jellegű, információt nyújtó, és/vagy információt gyűjtő elsősorban elméleti, aktuális/új ismereteket bővítő rendezvény).

 

A szolgáltatás díja eseti megállapodás szerint alakul.