Üdvözöljük a

Közfeladatok | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Közfeladatok

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara tagjainak a lehető legjobb szolgáltatásokat és szakmai tanácsokat nyújtja, Baranya megye üzleti életének hangadója. Vezető szerepet játszik térségünkben egy olyan üzleti, gazdasági környezet létrehozásában, amelyben tagjai prosperálnak és hatékonyan versenyezhetnek belföldön és a világpiacon.

Általános közfeladatok:


• A működő vállalkozások közhiteles nyilvántartása
• Kereskedelmi Bíróság: Kamarai Állandó Választott bíróság
• Fogyasztóvédelmi Békéltető testület
• Országos és helyi gazdasági jogalkotásban a gazdaság képviselete
• Országos és helyi gazdasági elemzések készítése
• Gazdasági és szakmai Etikai Kódexek kidolgozása és betartatása
• A gazdaság képviselete valamennyi kormányzati szakmai testületben
• Közreműködik az elkülönített állami pénzalapok és költségvetési előirányzatok felhasználására vonatkozó döntésekben

 

INNOVÁCIÓ


Közfeladatok:
• Iparjogvédelem - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal kontaktpont
• Iparjogvédelmi tanácsadás (védjegyek, használati mintaoltalmak, szabadalmi bejelentések)
• Minőségügy és szabványosítás
• Közbeszerzési kabinet (tanácsadás, lebonyolítás)
• Minősítő és ellenőrzési rendszerek működtetése

 

Szolgáltatások:
• Projektmenedzselés
• Technológiai auditok
• Innovációs auditok
• Technológia transzfer szervezés
• Szakmai képzések
• Klasztermenedzsment
• Szellemi eszköz menedzsment
• Pályázati tanácsadás

 

KERESKEDELEMFEJLESZTÉS

 

Közfeladatok:
• Kereskedelemfejlesztés (a gazdálkodó szervezetek ez irányú tevékenységét összehangolják, vásárok, kiállítások szervezése)
• Belkereskedelmi információszolgáltatás (hatósági gyakorlat ismertetése, belkereskedelmi piaci alapinformációk)
• Exporttal kapcsolatos szakmai konzultáció
• Külkereskedelem technikai tanácsadás, szakmai konzultáció
• Szakmai konzultáció hazai és külföldi cégalapításához
• Tanácsadás külföldi vállalkozási, munkavégzési tevékenységgel kapcsolatban
• Üzleti partnerkeresés
• Szakmai továbbképzések
• Magyar-Horvát kamarai tagozat működtetése

 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT

 

Szolgáltatások:
• Személyes konzultáció, egyedi tanácsadás (általános uniós témában és kiemelt szakterületeken)
• Üzleti együttműködések, partnerkeresés
• Üzletember találkozók
• Piacfeltáró utak szervezése
• Cégprofil feltöltése EU-adatbázisba (BO-BR, TO-TR, RDR) (kereskedelmi, technológiai, kutatási)

 

SZAKKÉPZÉS

 

Közfeladatok:
• Tanulószerződések megkötése, nyilvántartása, felügyelete
• Gyakorlati képzőhelyek nyilvántartása, ellenőrzése
• Szintvizsgák szervezése a szakiskolákban
• Javaslattétel az OKJ-s szakmai záróvizsgák vizsgabizottságának elnökére és tagjaira
• Szakma Kiváló Tanulója verseny (Szakma Sztár, WorldSkills és az EuroSkills) szervezése
• Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás
• Munkáltatói szakmunkásigények felmérése
• Beiskolázási irányok és arányok meghatározása a szakiskolák felé (Megyei Fejlesztési Képzési Bizottság működtetése)
• Mesterképzés, mestervizsgáztatás

 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

 

Közfeladatok:
• Kereskedelmi okmányhitelesítés (ATA Carnet, szerződéshitelesítés, aláírás hitelesítés)
• Közbeszerzési eljárásokhoz igazolások kiadása, hitelesítése
• Állami, önkormányzati megrendelésekhez kamarai referenciák kiadása
• Építőipari kivitelezők kötelező nyilvántartása, a cégek ellenőrzése
• Építőipari Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése
• Vállalkozói forrás tanácsadás
• Pályázatfigyelés
• Regisztrációs ügyintézés

 

Szolgáltatások:
• Széchenyi kártya kiadás
• Kombinált Mikrohitel biztosítása
• Új Széchenyi hitel közvetítés
• Pénzügyi, számviteli, adózási tanácsadás
• Kereskedelmi forgalomban kamarai cégreferenciák kiadása
• Kamarai védjegyek ügyintézése
• Tagi ügyintézés
• Kamarai szolgáltatások ügyintézése

 

TERÜLETFEJLESZTÉS

 

Közfeladatok:
• Közreműködik a területfejlesztési koncepciók és programok gazdaságfejlesztési munkarészeinek kidolgozásában és végrehajtásában
• Kapcsolatot tart a tudományos műhelyekkel
• Együttműködik a megye területi és települési önkormányzataival a területfejlesztéssel kapcsolatos problémák megoldásában
• Elemzi a területfejlesztési, területrendezési és gazdaságfejlesztési koncepciókat, programokat
• Elemzi a megye befektetési lehetőségeit, üzleti ingatlan kínálatát, ipari parkjait és vállalkozási övezeteit
• Konjunktúra felmérést végez a tagvállalkozói körben
• Összegyűjti és elemzi a megye és a régió gazdasági adatait, elemzéseket készít
• Szervezi a kamarai munkát a kistérségekben