Üdvözöljük a

A régió innovációjáért: Tudás-Park projekt | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A régió innovációjáért: Tudás-Park projekt

Szerző: N.T. | 2015. november 9.

A régió innovációs szereplőinek együttműködésén alapuló Tudás-Park projektet indított a Pécsi Tudományegyetem (PTE), a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (PBKIK) valamint a Pécsi Városfejlesztési Zrt. (PVF Zrt.).  A projekt lehetőséget teremt az egyetemi – versenyszféra – állami szféra – civil társadalom közötti együttműködés erősítésére annak érdekében, hogy a tudományos kutatások választ adhassanak a valós társadalmi-gazdasági problémákra, kihívásokra.

A PTE megnevezett 3 olyan kiemelt kutatási irányt, amelyek mentén tudományos és kutatási aktivitásait szervezi. Ezek: a 3D és kapcsolódó technológiák, amelyek az orvosi eszközöktől a gépiparig szinte minden fontos ágazatot lefednek illetve érintenek. A másik az ageing, amely nemcsak biotechnológiai és orvosi, de társadalomtudományi, ellátási valamint fenntartási kérdések okán gazdasági elemzési területeket is érint. A harmadik pedig a SMART gazdaság, amely a környezetipar és a fenntartható, jól működő városok témákat foglalja magába. A kamara felkért szakértői a 3 kutatási terület gazdasági trendjeit és az azokhoz kapcsolódó fejlesztési irányokat elemzik és teszik majd elérhetővé a projekt keretében.

 

 A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara évek óta együttműködik a Pécsi Tudományegyetem legkülönfélébb karaival, intézeteivel, osztályaival. Az együttműködés nemcsak elméleti szinten megvalósított elemzésekre vagy értékelésekre terjed ki, de a Simonyi Programban a helyi vállalkozások export fittségének növelésére, a DesignPécs programban a helyi formatervezéssel és design-nal foglalkozó kutatók, kkv-k összefogására is – mondja Rabb Szabolcs, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs osztályának vezetője. – A kapcsolat kiterjed a technológia transzfer folyamatos menedzselése során a helyi vállalkozások és az egyetemi kutatók összekötésére, de az Enterprise Europe Network rendszerben készülnek a PTE kutatási profiljai is. A közös célokra és feladatokra való optimalizálás a helyi környezetben hatékony és gyors együttműködési rendszerben valósul meg. Aktivitásaink legfőbb célja a helyi vállalkozások hatékonyságának, nemzetközi láthatóságának elősegítése, a helyi és exportpiacok felkutatása, közös projektek generálása. A klaszterek fejlesztése, segítése is az összefogást és az együttműködést célozza, így a klaszter tagvállalatok közös képzési, fejlesztési és beszerzési folyamatokat is megvalósítanak.

Munkánk során folyamatosan figyelembe vesszük a helyi vállalkozói igények felméréseinek eredményét, így katalizátorként segíthetjük a helyi gazdaság és tudásszféra együttműködését is.

 

A 3D nyomtatási technológia elterjedése a kezdeti nehézségekhez képest rohamosnak mondható az utóbbi években.

 - Napjainkban a legelterjedtebb háromdimenziós alkalmazás maga a tervezés – tudtuk meg dr. Göndöcs Istvántól, az Eco-Cortex Kft. ügyvezetőjétől. - A tervezés megtermékenyítette a gyártást is, a prototípusok előállításához ma már széles körben alkalmazzák a 3D nyomtatási technikát, de a végterméket többnyire még a korábban kialakult sorozatgyártási technológiákkal hozzák létre. A 3D alkalmazása a gyártás mellett minden modellezésben, a gyógyászat, a művészet és a szórakoztatás, de még a nevelés és a játékok terén is forradalmat jelenthet. A használható anyagok köre lényegesen kibővült, ma már fémeket, kerámiatermékeket, sőt emberi szöveteket is lehet nyomtatni. Az üzletág évi 50%-kal nő, nem ok nélkül nevezik ezt egy új, immár a 4. fázisú ipari forradalomnak.

  Meggyőződésem, hogy az egyetem jól teszi, hogy „felszáll erre a repülőgépre”. A Tudás-Park projekt keretében készülő tanulmányok csak bepillantást jelentenek egy-egy fejlődési terület alakulásába, ezért további elemzésekre van szükség a leghatékonyabb „beszállási” pontok megtalálásához. Pécsett és Baranyában elsősorban az implantátumok, gyógyászati segédeszközök, emberi szövetpótlások és a gépipar széles spektrumában látok közvetlen lehetőségeket, de a tervezés, modellezés és prototípus-tervezés, valamint a dizájn terén is vannak olyan cégek, amelyek a befogadásra képesek lehetnek.

 

Az éghajlat szélsőséges viselkedése már számunkra is érezhető, például az átlaghőmérséklet emelkedése a Pécsett élők mindennapjait is érinti. Így a jövőben nagyon komoly településműszaki, technológiai kérdéseket kell majd megoldani. Teljesen új eljárások, új modellek kidolgozása lesz szükséges, főleg a környezetterhelés csökkentése, az ellátásbiztonság megőrzése valamint az erőforrásokkal való racionális gazdálkodás érdekében. Ezért Pécsett megkezdődött a környezettechnológiai iparágak kiépítése, a PTE-n létrejött a Smart City kutatócsoport, megalakult a Magyar Környezettechnológiai Gyártó és Fejlesztő Klaszter, és a jövendő városfejlesztési céloknál is markánsan megjelenik a Zöld Város illetve a Smart City koncepció. Mindezek alapján városunk vezetése úgy döntött, hogy Pécs megpályázza az Európa Zöld Fővárosa címet, hogy a megtett és megteendő lépéseket egy egységes keretbe foglalja, és ezzel is kifejezze elkötelezettségét az egyre fontosabbá váló környezeti ügyek iránt, valamint kézzel fogható változásokat indítson el a város jövője és a jövendő generációk megfelelő életesélyeinek biztosítása érdekében. A cím elnyerése a város minden lakója számára érzékelhető, hiszen az életminőség, az egészséges környezet egyre inkább felértékelődik, Pécsett ez a munkahelyteremtésnek, az oktatásnak, a kutatásfejlesztésnek, egy új iparág kiépítésének is nagyon komoly impulzust adhat – foglalja össze Dr. Kiss Tibor, a BIOKOM Nkft. ügyvezető igazgatója.

 

A pécsi Hisztopatológia Kft. kutatással valamint fejlesztési eredmények innovatív hasznosításával foglalkozik, diagnosztikus orvostechnikai eszközöket és laboratóriumi műszereket fejleszt, gyárt és forgalmaz. Mint Dr. Szekeres György, a Hisztopatológia Kft. ügyvezetője mondja, pécsi vállalkozásként már közvetlenül is együttműködtek a Tudás-Park projekt minden szereplőjével.

 - Hogy kisvállalkozásunk hogyan járulhat hozzá a projekt sikeréhez, az attól függ, hogy a projekt mennyiben lesz hasznos számunkra, tehát ezt csak a kölcsönös előnyök alapján lehet elképzelni. Ha az eddigi esetleges kapcsolatok helyett egy szervezett és rendszeres platform jön létre, akkor véleményem szerint sikeres lehet a projekt.

 - A PTE – Pécs város – PBKIK együttműködésén alapuló projekt milyen előnyökkel szolgálhat a biotechnológiai kutatások és ipar tekintetében?

 - Ha a szereplők a projekt keretébe hasznos tartalmat tesznek, akkor valamennyi ágazat számára igen előnyös lesz. Nem emelném ki egyiket, így a biotechnológiát sem, manapság minden erősen interdiszciplináris. A projekt megvalósítása érdekében jelenleg a Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók Akkreditált Innovációs Klaszter pécsi tagjaként egy szélesebb körű, tőkeerős egészségipari vállalkozás-csoport és a projekt egyes szereplőinek együttműködését építjük ki.

 

A pécsi Soft Flow Hungary Kft. a Tudás-Park projekt indítását megelőzően is több eredményes együttműködést valósított meg az egyetemen működő kutatócsoportokkal – fogalmaz Dr. Lustyik György cégvezető. - Több tízmillió forint értékben egyetemi szolgáltatásokat is igénybe veszünk, a leglényegesebb, jelenleg is futó projektjeink célja azonban termékfejlesztés. Olyan analitikai eljárások és kitek kifejlesztése, amelyek alapját egyetemi kutatások eredményei képezik.  Az Orvostudományi Kar elméleti intézeteinek többségével volt kapcsolatunk az elmúlt egy-két évben. Az együttműködést segíti az is, hogy az úgynevezett HCS mikroszkópiával mi is tudunk olyan szolgáltatásokat nyújtani az egyetemi kutatásokhoz, amelyekkel a Dunántúlon csak mi rendelkezünk. A Tudás-Park legfontosabb hozadéka az lehet, hogy hatására az egyetemi kutatócsoportok terveiben és értékrendjében prioritást kap az eredmények hasznosítása és a gazdasági szereplőkkel való együttműködés. Egy élelmiszerbiztonsági ellenőrzéseket szolgáló reagenscsomag fejlesztésének utolsó fázisában járunk, ennek gyártását egy multinacionális cég számára Pécsett tervezzük. A további termékfejlesztés és a gyártással összefüggő kémiai, biokémiai teendők megoldásában is számítunk az egyetemre.