Üdvözöljük a

Innováció – Együttműködés – Tudás-Park | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Innováció – Együttműködés – Tudás-Park

Szerző: Innovációs osztály, PBKIK | 2016. augusztus 2.

Az egyetemi tudásbázis jelentős K+F+I potenciállal rendelkezik és a gazdasági szereplők számos szolgáltatásra tartanának igényt, azonban a felsőoktatási-vállalati együttműködések száma jelenleg alulmúlja a kívánt léptéket. Ennek oka sok esetben az, hogy az egyetemi kutatások nem a piaci igényeknek megfelelő irányba haladnak, míg a vállalatok kutatás-fejlesztési igényei nem jutnak el a kutatócsoportokhoz. Egy, a régió innovációs szereplőinek együttműködésén alapuló Tudás-Park kialakítása szükséges ahhoz, hogy hatékonyan ki lehessen elégíteni a kutatói szféra, valamint gazdálkodó szervezetek komplex innovációs szolgáltatási igényeit.

 

A tudáshasznosítás és innováció menedzsment kiemelt feladata, hogy megteremtődjön az állami-önkormányzati, a felsőoktatási-kutatási intézmények és a vállalatok együttműködésén alapuló hármas egység (triple helix) modell elterjesztése, illetve annak kiterjesztése a civil szereplők bevonásával a négyes egység (quadruple helix) modellre. Az innováció fejlesztésben kiemelt szerepet kapnak az adott térségben jelen lévő felsőoktatási és helyi önkormányzati kapacitásokra épülő együttműködések, a modellben szereplő non-profit tudás- és technológiatranszfert elősegítő szervezetek kialakítása, átalakítása és fejlesztése, amelyek multiplikátor hatást gyakorolhatnak a régió gazdasági versenyképességének erősítésében és K+F+I tevékenységének hasznosításában.

 

A Pécsi Tudományegyetem bázisán a 21. század követelményeinek megfelelő komplex, a verseny-, a civil, és az állami szféra szereplőivel együtt, hálózatos formában működő kutatás-fejlesztési, innovációs, technológia transzfer és hasznosítási rendszer kifejlesztése és működtetése, a gazdasági és társadalmi fejlődést megalapozó nemzetközileg versenyképes tudásbázis létrehozása, a hazai és nemzetközi szinten hatékony tudás- és technológia-transzfer együttműködések előmozdítása, az eredményeket intenzíven hasznosító, innovatív vállalatok régiós szerepvállalásának támogatása.

 

A Pécsi Tudományegyetem stratégiai célja, hogy Magyarország első vállalkozó tudományegyeteme legyen, melynek fő bázisát a Szentágothai János Kutató, Innovációs és Vállalkozásfejlesztési Központ szolgáltatja.

 

A projekt konkrét célja, hogy az egyetem a kamara és a Pécsi Városfejlesztési Zrt. együttműködésében regionális szerepét erősítve továbbfejlessze tudástranszfer tevékenységét, előmozdítsa a Dél-Dunántúli régió gazdasági-társadalmi fejlődését, bekapcsolja a régió szereplőit a nemzetközi tudományos és gazdasági vérkeringésbe, valamint a régióbeli társadalmi-gazdasági problémák megoldása felé irányítsa a Pécsi Tudományegyetem kutatási, innovációs tevékenységeit. További cél, hogy az egyetemi – versenyszféra – állami szféra – civil társadalom közötti együttműködés erősödjön, annak érdekében, hogy a tudományos kutatások választ adhassanak valós társadalmi-gazdasági problémákra, kihívásokra. A régiós gazdaság élénkítése érdekében erősíteni kell a cég-cég / kutató-kutató / kutató-cég közötti együttműködéseket, hidat képezve a piaci igényeken alapuló termék- és szolgáltatásfejlesztés és a kutatói szféra közt, elősegítendő a vállalatok nemzetközi versenyképesség növelését. Célkitűzés a vállalkozói, vállalkozási kapacitás, készségek és képességek bővítése, fejlesztése az inter-, és multidiszciplináris kutatások, innovációk, újítások feltárása, fejlesztése, ezek társadalmi-gazdasági hasznosulása érdekében.

 

A projektben megfogalmazott célok és részcélok teljesülése esetén a várható társadalmi és gazdasági előny mindenekelőtt az innovációs láncok kidolgozásában és fejlesztésében, a tudástranszfer erősödésében és a kutatói-vállalati kapcsolatok bővülésében jelentkezik. Igen fontos további társadalmi gazdasági előny, a gazdasági, munkaerő piaci szereplőkkel való kapcsolattartás intenzitásának növelése és a felsőoktatás tudományos közeghez való csatlakozása. Az intézményi technológia transzfer szolgáltatási rendszerének fejlesztése a gazdaságélénkítő hatásával hozzájárul a hosszú távú foglalkoztatási célok megvalósításához.

 

A kamara a projektben számos szakértői feladatot vállal:

  • egyetemi kutatási irányokra és konkrét kutatásokra technológiai profilok elkészítése és menedzselése az Innoportfólió hazai és az Enterprise Europe Network nemzetközi rendszerében
  • KKV kutatói kapacitások és irányok felmérése
  • a tavaly aláírt Innovációs Paktum alapján egyetemi - kamarai közös innováció ügynökség előkészítése, a lehetséges feladatok és szerepek elemzése
  • az egyetemen működő ipari tanácsadó testület munkájának segítése, technológia transzfer folyamatok támogatása
  • Kétszintű Mérnökadatbázis elkészítése
  • az egyetemi kutatási projektek formatervezési és design lehetőségeinek feltárása
  • egyetemi stratégiai kutatási irányokban nemzetközi trendelemzések elkészítése, amelyek szolgálják a kutatókat és ipari szereplőket egyaránt: smart, 3D és ageing területek.

A projektben a kamara az Innovációs Bizottsággal és a kiválasztásra került szakértő stábbal együttműködve dolgozik.