Adószám átjárhatóság a kamarai nyilvántartásban

Szerző: Tálas Csilla | 2014. július 10.

Kell-e regisztrálni, kell-e hozzájárulást fizetni, amennyiben az idén megszüntetett vállalkozást reaktiváljuk? Tájékoztatás a kamarai regisztráció rendjéről, újraindított egyéni vállalkozások esetében.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Gktv.) 8/A. § (3) bekezdése és 34/A. § (2)-(3) bekezdései együttes alkalmazása alapján, ha a gazdálkodó szervezet tárgyévre a kamarai hozzájárulást az illetékes területi kereskedelmi és iparkamara számára megfizette, a kamarai hozzájárulás fizetési kötelezettség a tárgyévben rendezettnek tekintendő abban az esetben is, ha az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenységét megszüntette, majd még ugyanebben az évben azt újból megkezdte (a NAV által adott, a tevékenysége megszüntetését megelőzően viselt adószámmal megegyező adószám használatával).

 

Ebben az esetben tehát nem kell az egyéni vállalkozónak még egyszer az 5.000 Ft összegű kamarai hozzájárulást megfizetnie.

 

Ugyanakkor a tárgyévben, az „adószám átjárhatóság” mellett a tevékenységét újrakezdő egyéni vállalkozó is köteles a kamarai adatlapot újból kitölteni és aláírva az illetékes területi kereskedelmi és iparkamara részére elektronikus úton vagy papír alapon benyújtani.

Kapcsolódó anyagok: